Prawo karne

W ramach spraw z zakresu prawa karnego kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

 • konsultacji i porad prawnych
 • sporządzanie apelacji, zażaleń i kasacji
 • zapewnienia pełnej obsługi w trakcie postępowania przygotowawczego i sądowego
 • pomocy w przygotowywaniu prywatnych aktów oskarżenia
 • oskarżeń o wyłudzenia
 • spraw dotyczących pomówień
 • przestępstw przeciwko zdrowiu oraz pobić
 • oskarżeń o kradzieże, oszustwa, fałszerstwa
 • spraw dotyczących przestępstw związanych z narkotykami
 • spraw dotyczących prowadzenia pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości
 • spraw dotyczących stalkingu i cyberprzestępczości
 • oskarżeń o naruszenie nietykalności cielesnej

Sprawy karne po wydaniu wyroku:

Kancelaria świadczy usługi z zakresu postępowania wykonawczego tj.:

 • w przedmiocie udzielenia przerwy w odbywaniu kary
 • w przedmiocie odroczenia wykonania kary
 • w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia
 • w przedmiocie udzielenia zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego
 • w przedmiocie wykonywania orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez kierowanie pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową
 • w przedmiocie wydania wyroku łącznego

 < powrót
Wszelkie prawa zastrzeżone Kornelia Grabowska 2018
Relizacja:

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.