O kancelarii

          Kancelaria Adwokacka Adwokat Kornelii Grabowskiej – Biernat oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz administracyjnego. Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdej powierzonej sprawy, a także dużym zaangażowaniem już od chwili udzielenia pełnomocnictwa.

 

          Mając świadomość, iż niejednokrotnie korzystne dla Państwa rozstrzygnięcie wymaga natychmiastowej pomocy, Kancelaria zapewnia stałą gotowość do udzielania porad i konsultacji prawnych w dowolnej chwili.

 

          Oferowane usługi nie ograniczają się jedynie do reprezentowania w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych. Kancelaria proponuje także stałą obsługę prawną podmiotom gospodarczym. Nadto zajmuje się sporządzaniem opinii prawnych oraz udzielaniem indywidualnych porad prawnych.

 

          Pracując nad Państwa sprawami, dokonujemy wnikliwej analizy stanu faktycznego w celu przedstawienia wszystkich dostępnych rozwiązań, a następnie wspólnie z Państwem dokonujemy optymalnego wyboru.

 

          Kancelaria zapewnia działania zgodne z zasadami Etyki Zawodowej Adwokatów, w tym w szczególności anonimizację danych o Klientach, a także zachowanie poufności informacji uzyskanych od Klientów.

 

Działalność naukowa adwokat Kornelii Grabowskiej:

  1. Studia Prawnicze KUL nr 2 (62) 2015 – Glosa do wyroku Wielkiej Izby ETPC w sprawie Bochan przeciwko Ukrainie (nr 2) z 5 lutego 2015 r., skarga nr 22251/08 (str. 245 – 252);
  2. Studia Prawnicze KUL nr 3(63) 2015 – Glosa do Wyroku Wielkiej Izby ETPC w sprawie Manuello i Nevi przeciwko Włochom z dnia 20 stycznia 2015 r., skarga nr 107/10 (str. 81 – 87);
  3. Studia Prawnicze KUL nr 4(64) 2015 – Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-29/14 Komisja Europejska przeciwko Polsce z dnia 11 czerwca 2015 r. (str. 105 – 115);
  4. Palestra nr 3/2016 – Glosa do wyroku ETPCz w sprawie Haldimann i inni przeciwko Szwajcarii z 24 lutego 2015 r., skarga nr 21830/09 [o naruszeniu swobody wypowiedzi – art. 10 EKPC] (str. 98 – 103)
  5. Palestra nr 7-8/2017 – artykuł Prawo do zawarcia związku małżeńskiego w warunkach pozbawienia wolności (str.70 – 77)
  6. Artykuł w czasopiśmie Prawo Międzynarodowe: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość -Strengthening of the European Convention on Human Rights System through the specific human rights treaties of the Council of Europe (str. 79 – 83).

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kornelia Grabowska 2018
Relizacja:

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.