Prawo cywilne

Kancelaria oferuje usługi z zakresu:

  • inicjowania oraz prowadzenia postępowania cywilnego po stronie powodowej przed sądami powszechnymi w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z wszystkich stosunków cywilnoprawnych
  • prowadzenia postępowania cywilnego przed sądami powszechnymi po stronie pozwanej w zakresie obrony interesów wynikających ze wszystkich stosunków cywilnoprawnych
  • sporządzania samych pism procesowych (m. in. pozwy, pozwy w postępowaniu nakazowym, uproszczonym, upominawczym, wnioski, zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne)
  • inicjowania oraz prowadzenie spraw związanych z prawem własności (m in. sprawy o eksmisję, zasiedzenie)sporządzania przedsądowych wezwań do zapłaty, a także przedsądowych i sądowych wezwań do ugodowego załatwienia sporu,
  • analizowania oraz sporządzania umów cywilnoprawnych
  • dochodzenia roszczeń z umów cywilnoprawnych

 < powrót
Wszelkie prawa zastrzeżone Kornelia Grabowska 2018
Relizacja:

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.