Grupa Roboczej ds. dyskrymi

Na piętnastej sesji Rada Praw Człowieka przyjęła rezolucję nr 15/23, ustanawiającą na okres trzech lat grupę roboczą złożoną z pięciu niezależnych ekspertów, o zrównoważonej reprezentacji geograficznej, w sprawie dyskryminacji kobiet. Ustanawiając mandat, Rada wyraziła głębokie zaniepokojenie faktem, że kobiety na całym świecie wciąż podlegają dyskryminacji oraz że nie udało się osiągnąć wobec nich równości w przepisach prawnych w żadnym kraju na świecie, a obietnice wyeliminowania przepisów dyskryminujących nie zostały spełnione. Mandat został już dwukrotnie przedłużony w rezolucji nr 23/7, a następnie w drodze rezolucji nr 32/4.

Ustanowienie Grupy Roboczej przez Radę Praw Człowieka na jej 15. sesji we wrześniu 2010 r. Było kamieniem milowym na długiej drodze do równości kobiet z mężczyznami. Z biegiem lat doszło do wielu reform konstytucyjnych i prawnych w celu pełnego włączenia praw człowieka kobiet do prawa krajowego, ale postępy są niewystarczające. Dyskryminacja kobiet utrzymuje się zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej w czasach konfliktu i pokoju. Przekracza granice narodowe, kulturowe i religijne i często jest napędzany patriarchalnymi stereotypami i nierównowagą sił, które są odzwierciedlone w prawach, polityce i praktyce.

Grupa Robocza ONZ ds. dyskryminacji kobiet w prawie i praktyce odbywa swoją pierwszą oficjalną wizytę w Polsce w dniach 3-13 grudnia 2018 r. Celem wizyty jest dokonanie oceny postępów dokonanych w likwidowaniu dyskryminacji i zapewnianiu równości płci.  

Bezpośrednio przed rozpoczęciem wizyty Ekspertki wskazały, że szczególną uwagę zwrócą na działania ustawodawcze i polityczne oraz ich rzeczywisty wpływ na zapewnienie praw człowieka w odniesieniu do kobiet i dziewcząt w Polsce. Ekspertki dodały, iż ich celem jest dokonanie analizy wszystkich aspektów życia kobiet: politycznego, publicznego, ekonomicznego, społecznego, rodzinnego i kulturalnego, a także w obszarze zdrowia i bezpieczeństwa oraz przemocy wobec kobiet w ujęciu przekrojowym.

Przybywające do Polski na zaproszenie Rządu RP ekspertki skupiają się przede wszystkim na sytuacji kobiet doświadczających rozmaitych współwystępujących formami dyskryminacji oraz na sytuacji obrończyń praw człowieka. Ekspertki przeprowadzają konsultacje w zakresie tematyki objętej mandatem z szeregiem interesariuszy, w tym przedstawicielami rządu i samorządów, przedstawicielami instytucji państwowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz osobami prywatnymi.< powrót
Wszelkie prawa zastrzeżone Kornelia Grabowska 2018
Relizacja:

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.